Pages

2 kommenttia

Luentokuulumisia

Seurasin luennon "Äitiyden arki ja perhesuhteet äitiyden alussa" verkon kautta. Yhteydet toimivat taas melko hyvin. Jokusen kerran ääni ja kuva hävisivät, mutta alusta uudelleen -konstilla homma jatkui taas normaalisti.

Eija Sevón on tutkinut äitiyden muutoksia, äidin vastuuta sekä muuttuvia perhesuhteita äitiyden alkutaipaleella. Tutkimuksessaan hän on haastatellut sekä äitejä että isejä. Luento oli monipuolinen ja sain uusia näkökulmia mm. äitiyteen, arkeen ja hoivan käsitteeseen.

Luentopäivän kirjallisen osuuden aion suorittaa yksilöesseen kirjoittamalla. Pidän kovasti toiminnallisemmasta tavasta oppia, ja siksi tehtävänantoon liittyvä oikean äidin haastattelu tuntuu innostavalta. Keksin heti sopivan äidin haastateltavakseni. En ole vielä kysynyt häntä mukaan, mutta uskon hänen suostuvan pikku "tutkimukseeni" ihan mielellään.

Haastattelun lisäksi esseen kirjoittamisessa käytetään luennon sisältöä sekä lähdekirjallisuutta. Tehtävä tuntuu mielekkäältä ja mielenkiintoiselta. Saas nähdä, milloin pääsen vauhtiin!

Ulla

1 kommenttia

Asiantuntijuus
Tänään lopettelin luentopäiväkirjaani Asiantuntijuus-teemaan liittyen. Sosiaalityön aineopintojen kolmas ydinalue on Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt, johon myös tämä asiantuntijuus- luentosarja kuuluu.

Tuomo Kokkosen pitämät 4 asiantuntijuusluentoa olivat tuhti paketti sosiaalityöntekijän ammattiin ja yleensäkin yhteiskunnassamme vaikuttavaan ammatillisuuteen. Asiantuntijuutta pohdittiin erilaisista näkökulmista.

"Kettu tietää monta asiaa, mutta siili tietää yhden suuren asian." (Kettu ja siili, Isaiah Berlin) Sosiaalityöntekijän on oltava ketun kaltainen. Tietoa on poimittava useilta eri alueilta ja yhteensovittaa monia asioita ja näkökulmia. Siiliasiantuntijuus taas sopii erittäin hyvin joillekin toisille aloille, joilla tärkeää on nimenomaan yhden oman alansa tietämys.

Sosiaalityöntekijällä on oltava halu oppia koko ajan uutta ja kehittää itseään. Katsantokannan tulee olla erittäin laaja.

Toivotaan, että kasvan joskus "ihan oikeaksi" sosiaalityön asiantuntijaksi :)

T. Susanna

1 kommenttia

"Äitiysluento"

Perheopintojen opettajalta saapui sähköpostin välityksellä tieto mahdollisuudesta osallistua luentopäivään verkon välityksellä la 21.11.09. Opettajan viestissä kerrottiin, että luennon aiheena on "Äitiyden arki ja perhesuhteet äitiyden alussa." Luennoitsijana on kasvatustieteiden tohtori Eija Sevón, jonka tutkimus on suuntautunut perhesuhteiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Erityisesti Eija Sevónia kiinnostaa äitiyden alun sekä pikkulapsivaiheen perhearjen tutkiminen vanhemmuuden ja parisuhteen näkökulmista. Kiinnostuin luennosta niin paljon, että osallistun luentopäivään ensi lauantaina.


Luennon ja kirjallisuuden pohjalta kirjoitetaan yksilö- tai pariessee tai osallistutaan suulliseen ryhmätenttiin ja näin voi suorittaa jonkun opintojaksoista PEOP022 Vuorovaikutus perheessä (5 op) tai PEOP032 Valintana vanhemmuus (5 op) tai PEOP041 Perheen sosiaalihistoria (5 op) tai PEOP050 Valinnaiset perheopinnot (5 op). Tuntuu mukavalta, että avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa monin eri tavoin.

Kerron sitten myöhemmin täällä blogissa tunnelmiani em. luennolta, jota odottelen mielenkiinnolla.


2 kommenttia

Hiljaa hyvä tulee???

Susannan englannin opiskelu vaikuttaa tällaisen tumpelon korvissa todella haastavalta. Nostan hattua Susannan sisukkuudelle ja motivaatiolle, joita hän on osoittanut kuluvan syksyn aikana.

Itse olen ottanut opiskelut erittäin rauhallisesti, sillä olen tilanteessa, jossa minun on mahdollista opiskella omaan tahtiini. Työ, muut "pakolliset" harrastukset ja terveydentilani ovat kaikki osaltaan vieneet tänä syksynä voimavarojani melko paljon.

Olen lueskellut perheopintoihin liittyvää kirjallisuutta ja kirjoitellut tärkeitä sivunumeroita muistilapuille, jotta löydän esseetä kirjoittaessani ne nopeasti uudelleen. Perheopintojen opintojaksoissa on mukavasti valinnanvaraa lähdekirjallisuuden suhteen. Tämä helpottaa kirjojen hankkimista ja lähes kaikki perhetutkimusjulkaisut löytyvät netistä PDF-tiedostoina.

Johdantojakson sisältöä ovat mm. perheen määrittely ja erilaiset perhemuodot, perhe eri tieteiden näkökulmasta, tilastotieto ja perhepolitiikka nykyperheistä sekä perhetutkimuksen tulokset ja näköalat. Johdantoluennoilla saimme hyvän läpileikkauksen kyseisistä asioista ja lisätietoa löytyy lähdekirjallisuudesta.

Olisin iloinen, jos joku perheopintoja suorittavista henkilöistä kertoisi kuulumisiaan täällä blogin kommenteissa!

Terveisin
Ulla

1 kommenttia

Eteenpäin vaikka läpi harmaan kiven :)

Heips pikästä aikaa. Pari viikkoa meni taas ihan siivillä. Tällä viikolla opintoni ovat aika vahvasti suuntautuneet pääasiassa englannin opintoihin eri muodoissaan. Academic reading oppitunnit olivat tiistaina ja torstaina. Ensi tiistaita varten olen tehnyt suullista esitelmää. Esitys kuuluu tehdä kirjasta tai artikkelista, josta tekee kurssin lopputyönä tiivistelmän. Tiivistelmään käytetty aineisto täytyy liittyä oman alansa opiskeluihin, joten valitsin A.F Chalmersin kirjasta "What is this thing called science" 1. kappaleen. Kappaleessa on 18 sivua, minulle melko täysin ymmärtämätöntä tieteellistä tekstiä, josta siis yritän päästä johonkin ymmärrykseen voiden tehdä sen tiivistelmä. Tiivistelmä tehdään onneksi (jippii) suomeksi. Tiivistelmän pituus täytyy olla noin sivun-puolitoista, joten aineistosta on saatava vain ydinasiat tiivistelmään. Tiivistelmän on oltava selkeä ja sellaisen ihmisen ymmärrettävissä, joka ei tunne kirjaa.
Chalmersin kirja kuuluu Tieteellisen toiminnan perusteet -oppijaksoon, joka on pakollinen yleisopintojakso sosiaalityön kandidaatin tutkinnossa. Oppijaksossa tutustutaan filosofian oppiaineeseen tarkastelemalla tieteellisen toiminnan perusluonnetta ja tieteen päämääriä. Tavoitteena on luoda johdatteleva systemaattinen yleiskuva tieteellisen tutkimuksen luonteesta. Opintojakson kirjallisuuteen kuuluu toinenkin kirja, joka on onneksi suomenkielinen. Tai oikeastaan vaihtoehtona on joko tämä Chalmersin kirja kokonaan yksinään tai Chalmersista kolme kappaletta ja lisäksi se toinen. Arvatkaapa miten valitsen? :D Tiet. toim. opintojakso suoritetaan joko tenttimällä tai esseetehtävillä. Ajattelin suorittaa sen keväällä. Suoritustapaa en ole vielä päättänyt.
Olen jo aloitellut tuota lopputyön tiivistelmän tekoa, mutta eilen tein loppuun pienemmän tiivistelmän, joka oli tullut myös "läksyksi". Siinä pääsi aika tosi kivasti systeemiin sisään, miten saan mahdollisimman kätevästi englanninkielisestä tekstistä suomenkielisen tiivistelmän. Apuna oli käsitekartta (mind map). Itseasiassa tiivistelmän tekeminen oli aika kivaa :) Varsinkin siinä vaiheessa, kun se valmistui :D Sanakirjaa joutui käyttämään jo tuossa 2 sivun aineistossa tosi paljon. Onneksi on olemassa erilaisia nettisanakirjoja, koska kestäisi minun sanasto-osaamisellani "vuosi" ennenkuin kaikki sanat löytäisin tavallisesta sanakirjasta. Tiivistelmän tekemisessä on erittäin haasteellista se, että saa todella pieneen tekstimäärään sisällytettyä vain tärkeimmät pääasiat. Harjoitustekstistä, joka oli sen kaksi sivua, täytyi saada tiivistelmä mahtumaan 80-100 sanaan. En oikein millaan meinannut saada tiivistettyä niin lyhyeen, mutta sain kuin sainkin sitten lopulta mahtumaan sen noin 100 sanaan. Lopputyön tiivistelmä saa olla 1-1 ½ sivua siitä 18 sivusta.
Tästä on taas hyvä jatkaa. Kirjoitelkaapa tekin kuulumisia ja nauttikaa elämästä ja opiskelusta :)
T. Susanna

2 kommenttia

Opiskelijan viikko tiivistettynä


Nyt pitääkin oikein pinnistellä, että muistan mitä kaikkea on tullut puuhailtua. Siis opiskelun merkeissä. Muusta tuskin kovin mielellään haluatte kuulla, vaikka puhelias olenkin ;)

Viime viikon lauantaina meillä sosiaalityön aineopintoja suorittavilla oli Anu-Riina Svenlinin ohjaamana päivä kvalitatiivisten tutkimusharjoitusten analyysimenetelmiä ( viimeinen kerta tähän kurssiin liittyen). Harjoittelimme ryhmissä pienimuotoisen analyysin tekoa niistä tekemistämme perhehaastatteluista. Päivä oli kiva ja mielenkiintoinen ja aivan varmasti ei ollut tylsä, kuten joku voisi ajatella. Usein tulee puurrettua yksin opintojensa kanssa, mutta tämä oli niitä harvoja päiviä, kun sai puuhastella toisten kanssa, Välillä tekee hyvää saada jutella muutenkin opiskeluistaan samassa tianteessa olevien kanssa. Saa monenlaista näkökulmaa. Päivän tavoite oli, että opimme itse tekemään analyyseja erilaisista aineistoista. Perusasiat tulikin opittua, mutta kyllä noihin asioihin täytyy perehtyä ajan kanssa. kurssin harjoitustyönä tehdään oma analyysi ja aineistona on meidän kaikkien perhehaastatteluiden litteroinnit. Haastavaa taitaa olla, mutta mikä ihanaa, niin on aivan erilaista opiskelua kun esim luentopäiväkirjojen kirjoittaminen.


Tämän viikon keskiviikkona oli englannin valmentavan kurssin koe. Siitä sanon vain sen verran, että "huh, huh". Toivon vain koko mielelläni, että pääsisin siitä joten kuten läpi, josta en tosiaankaan ole ollenkaan varma. Muuten valmentavan kurssin arvointi on hyvä, koska se on joko hyväksytty tai hylätty. Eli jos pääsee kurssista läpi, niin arvosanaa ei ole. Kurssin arvointiin vaikuttavat kokeen lisäksi myös muut kerssilla tehdyt tehtävät esim. essee ja suullinen esitelmä.


Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt teemaa opiskelin kuuntelemalla kaksi Tuomo Kokkosen luentoa nauhoitteina ja kirjoitin niiden osalta luentopäiväkirjaa. Asiantuntijuus luentoja on neljä ja niiden tarkoituksena on perehtyä sosiaalityön asiantuntijuuden peruskysymyksiin, professionaalisuuteen, sekä sosiaalityön asiantuntijuuden omaleimaisuuteen suhteessa muiden alojen asiantuntijuuteen.


Englannin esseen hiominen oli eilen listallani ja valmiiksihan se lopulta tulikin. Huvittava piirre kuitenkin oli se, että itsestäni tuntui kun se olisi ollut alakoulun kirjoitelma, Sen verran huono on vielä (huom. "Opin pikkuhiljaa", yritän ajatella positiivisesti) kielitaitoni, että kovin monimuotoisia kirjoitelmia en vielä saa aikaiseksi.


MUKAVAA opiskeluviikkoa kaikille. Itselläni on taas paljon puuhaa opiskelun saralla. Tiistaina alkaa Academic reading-kurssi (pääsinköhän edes siltä valmentavalta läpi), joka on tiistai- ja torstai-iltaisin. Kurssi kokoontuu 9 kertaa ja sitten tehdään kirjallinen lopputyö, joka on tiivistelmä omaan alaan liityvästä kirjallisuudesta.


Ensi viikolla pääsemme tutustumaan kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen kahden luennon kera. Kiirettä pitää, mutta levätään heti kun siltä tuntuu. On mahtavaa, kun suurimman osan luennoista voi kuunnella tallenteina, eli jos ei reaaliaikaisesti pääse luennoille, niin ei hätää.T. Susanna :)