Pages

Asiantuntijuus
Tänään lopettelin luentopäiväkirjaani Asiantuntijuus-teemaan liittyen. Sosiaalityön aineopintojen kolmas ydinalue on Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt, johon myös tämä asiantuntijuus- luentosarja kuuluu.

Tuomo Kokkosen pitämät 4 asiantuntijuusluentoa olivat tuhti paketti sosiaalityöntekijän ammattiin ja yleensäkin yhteiskunnassamme vaikuttavaan ammatillisuuteen. Asiantuntijuutta pohdittiin erilaisista näkökulmista.

"Kettu tietää monta asiaa, mutta siili tietää yhden suuren asian." (Kettu ja siili, Isaiah Berlin) Sosiaalityöntekijän on oltava ketun kaltainen. Tietoa on poimittava useilta eri alueilta ja yhteensovittaa monia asioita ja näkökulmia. Siiliasiantuntijuus taas sopii erittäin hyvin joillekin toisille aloille, joilla tärkeää on nimenomaan yhden oman alansa tietämys.

Sosiaalityöntekijällä on oltava halu oppia koko ajan uutta ja kehittää itseään. Katsantokannan tulee olla erittäin laaja.

Toivotaan, että kasvan joskus "ihan oikeaksi" sosiaalityön asiantuntijaksi :)

T. Susanna

btemplates

1 kommenttia:

wordpress templates kirjoitti...

salam blogger gan

Lähetä kommentti