Pages

Sosiaalitieteiden metodit

Keskiviikkona alkoivat sosiaalityön aineopinnot johdatuksella kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Sosiaalityön perusopinnoissa oli sosiaalitieteiden metodologiasta perusteita sekä luentojen, että kirjallisuuden muodossa. Perusopinnot taisi olla ensimmäinen kerta, kun sanan metodologia kuulin, saati sitten, että olisin tiennyt, mitä se sisältää.

Sosiaalitieteiden metodologisten perusteiden tarkoituksena oli tarkoitus antaa perustiedot tieteellisen toiminnan perusteista, metodologisista lähtökohdista sekä tutkimusprosessin vaiheista. Jo sosiaalityön perusopinnoissa innostuin aiheesta, vaikkakin joudun tunnustamaan, että aiheeseen liittyvä oppimistehtävä oli vaikein ikinä tekemäni tehtävä. Olinkin erittäin iloinen ja hämmästynyt, kun sain siitä arvosanaksi kiitettävän.

Nyt aineopinnoissa perehdytään kvalitatiivisiin (laadullisiin) ja kvantitatiivisiin (määrällisiin) menetelmiin luentojen ja tutkimusharjoitusten muodossa. Olen todella vastaanottavaisin ja avoimin mielin tiedolle erilaisista vaihtoehdoista, miten tutkimuksia voidaan tehdä.

Sosiaalitieteiden metodit on 10 opintopisteen jakso, johon kuuluu sekä kvalitatiivisissa, että kvantitatiivisissa menetelmissä luennot ja tutkimusharjoitukset. Jaksossa käsitellään tavallisimpia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aineistonkeruun ja analysoinnin menetelmiä. Harjoitusten avulla tutustutaan aineistonkeruuseen ja analysointiin käytännössä.

Ensimmäisellä luennolla keskiviikkona Anu-Riina Svenlin tutustutti meitä kvalitatiivisen tutkimusjakson suoritustapaan ja kävi läpi perusasioita tutkimuksesta. Tykkään aiheesta, vaikkakin voisi ajatella tylsäksi :)
T. Susanna

btemplates

1 kommenttia:

LisaCB kirjoitti...

TellTims Survey Code
Thanks for that.

Lähetä kommentti